پک شماره ۲، طرح حروف اسم (کوکی ولنتاین)

پک شماره ۲، طرح حروف اسم (کوکی ولنتاین)

بدون نظر ثبت شده
521 بار نمایش

رسوم ولنتاین

از هدایای مرسوم در این روز هدایای شکلاتی را می‌توان نام برد.

در کشورهای اروپایی و آمریکایی دادن شکلات به عنوان هدیه روز ولنتاین از شهرت خاصی برخوردار است.

تزئین شکلات و پختن انواع آن نیز از آداب این روز به‌شمار می‌رود.

رسوم ولنتاین در ایتالیا

ایتالیا که از مهدهای پیدایش ولنتاین ، جوانان مجرد ، دختر و پسر در باغ ها جمع می شدند و به میگساری و رقص مشغول می شدند و پس از آن به صورت جفتی در باغ قدم می زدند، و وصلت هایی هم بینشان ایجاد می شد .

رسوم ولنتاین در فرانسه

در فرانسه هم تا مدت زیادی این رسم و رسوم باقی بود تا  اینکه با مخالفت کلیسا ، ادامه این مراسم قطع گردید.

رسوم ولنتاین در انگلستان

در انگلستان نیز رسم عجیبی برای ولنتاین وجود داشت ، مردان جوان و مجرد نام تمام زنان جوان و مجرد را بر روی تکه کاغذ می نوشتند ،سپس با چشمان بسته ، مردان می بایست از کاسه اسمی بیرون بکشند ، و نام دختری که درمیامد تا یک سال اینده ولنتاین او بود ، این رسم حتی وقتی که انگلستان در اشغال رومی ها هم بود همچنان پابرجا بود.

رسوم ولنتاین در یونان

در یونان نیز رسمی عجیب وجود دارد ، در همین روز دو رومی جوان که توسط کشیش معروف تبرک شده اند ، شلاق چرمی به دست می گیرند ، و در خیابان ها می دوند ، شلاق را به هر کس که برسد می زنند ، این کار برای تطهیر انجام می شود ، کلمه February که هم اکنون به کار می بریم هم از همین ریشه است ، واگر شلاق در مسیر به زنی برخورد کند ، او بهتر می تواند بچه به دنیا بیاورد .هر چند این رسم اکنون در بعضی نقاط یونان ،به صورت سنتی انجام می شود.

 

پکیج شماره 3 کوکی ولنتاین

10,000 تومان 7,500 تومان
 • توضیحات

  بدون نظر ثبت شده
  ۵۲۱ بار نمایش

  رسوم ولنتاین

  از هدایای مرسوم در این روز هدایای شکلاتی را می‌توان نام برد.

  در کشورهای اروپایی و آمریکایی دادن شکلات به عنوان هدیه روز ولنتاین از شهرت خاصی برخوردار است.

  تزئین شکلات و پختن انواع آن نیز از آداب این روز به‌شمار می‌رود.

  رسوم ولنتاین در ایتالیا

  ایتالیا که از مهدهای پیدایش ولنتاین ، جوانان مجرد ، دختر و پسر در باغ ها جمع می شدند و به میگساری و رقص مشغول می شدند و پس از آن به صورت جفتی در باغ قدم می زدند، و وصلت هایی هم بینشان ایجاد می شد .

  رسوم ولنتاین در فرانسه

  در فرانسه هم تا مدت زیادی این رسم و رسوم باقی بود تا  اینکه با مخالفت کلیسا ، ادامه این مراسم قطع گردید.

  رسوم ولنتاین در انگلستان

  در انگلستان نیز رسم عجیبی برای ولنتاین وجود داشت ، مردان جوان و مجرد نام تمام زنان جوان و مجرد را بر روی تکه کاغذ می نوشتند ،سپس با چشمان بسته ، مردان می بایست از کاسه اسمی بیرون بکشند ، و نام دختری که درمیامد تا یک سال اینده ولنتاین او بود ، این رسم حتی وقتی که انگلستان در اشغال رومی ها هم بود همچنان پابرجا بود.

  رسوم ولنتاین در یونان

  در یونان نیز رسمی عجیب وجود دارد ، در همین روز دو رومی جوان که توسط کشیش معروف تبرک شده اند ، شلاق چرمی به دست می گیرند ، و در خیابان ها می دوند ، شلاق را به هر کس که برسد می زنند ، این کار برای تطهیر انجام می شود ، کلمه February که هم اکنون به کار می بریم هم از همین ریشه است ، واگر شلاق در مسیر به زنی برخورد کند ، او بهتر می تواند بچه به دنیا بیاورد .هر چند این رسم اکنون در بعضی نقاط یونان ،به صورت سنتی انجام می شود.

   

  پکیج شماره ۳ کوکی ولنتاین

  ۱۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان
 • توضیحات

  رسوم ولنتاین

  از هدایای مرسوم در این روز هدایای شکلاتی را می‌توان نام برد.

  در کشورهای اروپایی و آمریکایی دادن شکلات به عنوان هدیه روز ولنتاین از شهرت خاصی برخوردار است.

  تزئین شکلات و پختن انواع آن نیز از آداب این روز به‌شمار می‌رود.

  رسوم ولنتاین در ایتالیا

  ایتالیا که از مهدهای پیدایش ولنتاین ، جوانان مجرد ، دختر و پسر در باغ ها جمع می شدند و به میگساری و رقص مشغول می شدند و پس از آن به صورت جفتی در باغ قدم می زدند، و وصلت هایی هم بینشان ایجاد می شد .

  رسوم ولنتاین در فرانسه

  در فرانسه هم تا مدت زیادی این رسم و رسوم باقی بود تا  اینکه با مخالفت کلیسا ، ادامه این مراسم قطع گردید.

  رسوم ولنتاین در انگلستان

  در انگلستان نیز رسم عجیبی برای ولنتاین وجود داشت ، مردان جوان و مجرد نام تمام زنان جوان و مجرد را بر روی تکه کاغذ می نوشتند ،سپس با چشمان بسته ، مردان می بایست از کاسه اسمی بیرون بکشند ، و نام دختری که درمیامد تا یک سال اینده ولنتاین او بود ، این رسم حتی وقتی که انگلستان در اشغال رومی ها هم بود همچنان پابرجا بود.

  رسوم ولنتاین در یونان

  در یونان نیز رسمی عجیب وجود دارد ، در همین روز دو رومی جوان که توسط کشیش معروف تبرک شده اند ، شلاق چرمی به دست می گیرند ، و در خیابان ها می دوند ، شلاق را به هر کس که برسد می زنند ، این کار برای تطهیر انجام می شود ، کلمه February که هم اکنون به کار می بریم هم از همین ریشه است ، واگر شلاق در مسیر به زنی برخورد کند ، او بهتر می تواند بچه به دنیا بیاورد .هر چند این رسم اکنون در بعضی نقاط یونان ،به صورت سنتی انجام می شود.

   

  پکیج شماره ۳ کوکی ولنتاین

 • برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات می توانید عضو خبرنامه شوید